การโฆษณาเสนอขายสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัทในปัจจุบันมีหลากหลายรูปแบบมากมาย ซึ่งแต่ละโฆษณามักจะมีลักษณะการนำเสนอความแตกต่างกันโดยดึงเอาเอกลักษณ์ความเป็นตัวตนของตนเองออกมาให้ได้มากที่สุด โดยเน้นไปที่ผลิตภัณฑ์หรือความหมายของแบรนด์ที่ต้องการจะสื่อออกมาสักตัว สินค้าในรูปแบบของการโฆษณาชวนเชื่อให้ลูกค้ามีความต้องการในสินค้าและอยากที่จะซื้อขายโภคและบริโภค จึงเป็นโจทย์ที่สำคัญของผู้ประกอบการว่าจะออกแบบสื่อการขายออกมาในรูปแบบใดหรือทำออกมาในลักษณะใด จึงมักจะเห็นกันได้อยู่บ่อยครั้งที่ผู้ประกอบการจะมีการตามหางานโฆษณาจากผู้รับทำสื่อการขายต่าง ๆ ในทุกช่องทางไม่ว่าจะเป็นตามเว็บไซต์รับทำโฆษณาต่าง ๆ หรือการจ้างงานโฆษณาผ่านฟรีแลนซ์ต่าง ๆ ซึ่งกลุ่มคนเหล่านี้มักจะเรียกแทนตัวเองว่านักครีเอทีฟ ผู้ซึ่งตามหางานโฆษณาเพื่อที่จะสานต่อเจตนารมณ์ในการสรรค์สร้างสื่อมัลติมีเดียทุกรูปแบบที่ช่วยกระตุ้นการขายสินค้าหรือทำให้สินค้าเป็นที่รู้จักในวงกว้างมากยิ่งขึ้น เพื่อเพิ่มอัตราการมองเห็นให้กับลูกค้าทั้งรายใหญ่และรายย่อยได้ทราบว่าในขณะนี้มีสินค้ารูปแบบใหม่ ๆ ประเภทใหม่ ๆ ที่มีจุดขายเป็นของตัวเอง ซึ่งจะสามารถตอบโจทย์การใช้งานให้กับลูกค้าในด้านใดได้บ้าง  รวมทั้งยังเป็นการบอกข้อดีของสินค้าว่าหากหันมาใช้ผลิตภัณฑ์ของคุณแล้วจะมีสิ่งใดที่ดีขึ้นกับการใช้ชีวิตของลูกค้าได้บ้าง โดยสื่อหรือถ่ายทอดออกมาผ่านสื่อมัลติมีเดียต่าง ๆ ทุกแพลตฟอร์มไม่ว่าจะเป็น เฟซบุ๊ค อินสตราแกรม ทวิตเตอร์เพื่อให้สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแท้จริงและเป็นการเสนอขายสินค้าที่ไม่ดูเป็นการยัดเยียดการขายที่มากเกินไปจนลูกค้าอาจจะรู้สึกอึดอัดได้ จึงเป็นหน้าที่ที่สำคัญของนักครีเอทีฟและนักพัฒนาคอนเทนต์ เพื่อให้สื่อออกมาต่อสาธารณะได้อย่างเหมาะสมตอบโจทย์และตรงประเด็น ทางผู้ประกอบการจึงควรให้ความสำคัญในการคัดสรรบุคคลผู้ที่ต้องการหางานโฆษณาในทุกช่องทางให้ถี่ถ้วน และพิจารณาอย่างรอบคอบเพื่อให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด และสามารถถ่ายทอดสไตล์ของสินค้าและเฉิดฉายตัวตนของแบรนด์ได้ใกล้เคียงมากที่สุด ทั้งนี้ในฐานะของผู้ประกอบการเราควรจะต้องมีคุณธรรมและจริยธรรมในจิตใจรู้ถูกผิดชอบชั่วดีเมื่อเรามีอำนาจที่จะผลิตสื่อหรือตัดสินใจในการนำสืบออกสู่สายตาสาธารณะชน ควรจะทำสื่อที่มีคุณภาพมีประโยชน์ต่อผู้รับชม ต้องเป็นสื่อที่ไม่ขัดต่อศีลธรรมอันดีหรือมีสิ่งที่ผิดกฎหมายแอบแฝงเพื่อผลประโยชน์ทางตรงและทางอ้อมใด ๆ ก็ตามโดยคำนึงถึงผู้ที่จะต้องได้รับชมสื่อหรือผู้เสพสื่อต่าง ๆ ในสังคมโดยครอบคลุมไปถึงเยาวชนและผู้สูงอายุเราจึงควรทำสื่อออกมาให้เหมาะสมสามารถรับชมได้ทุกเพศทุกวัยจะเป็นสิ่งที่ดีที่สุด