รู้หรือไม่ว่าโลหะที่มีคุณสมบัติหลากหลาย เช่น มีคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน มีความแข็งแรงทนทาน ป้องกันการเสียดสี ป้องกันการเกิดสนิม ฯลฯ อาจเป็นโลหะที่ผ่านกระบวนการ surface treatment มาก่อน ทุกคนสงสัยไหมว่า surface treatment คืออะไร เรามาหาคำตอบไปพร้อมๆ กัน

surface treatment คืออะไร

surface treatment คือ การรักษาผิวของโลหะเป็นกระบวนการเพิ่มเติมใช้กับผิวของวัสดุ เพื่อเพิ่มคุณสมบัติบางประการหรือฟังก์ชันบางประการให้แก่โลหะ เช่น เพิ่มคุณสมบัติในการต้านทานการกัดกร่อน ป้องกันการเกิดสนิม ป้องกันการเสียดสีและเพิ่มความแข็งแรงทนทานได้กับพื้นผิวของโลหะ เป็นต้น ไปจนถึงการทำให้โลหะมีความสวยงาม

การอบชุบผิวโลหะ

การอบชุบผิวโลหะถือเป็นหนึ่งใน surface treatment  ได้รับความนิยมอย่างมาก โดยเฉพาะชิ้นส่วนของอะไหล่เครื่องจักร บางครั้งต้องการความเหนียว ความแข็งแรงทนทานในขณะเดียวกันก็ต้องการคุณสมบัติของพื้นผิว เช่น ทนต่อการเสียดสี มีความไหลลื่น ไม่สะดุด เป็นต้น นอกจากนั้นกรณีโลหะที่ใช้กับอุปกรณ์เครื่องมือหากทำการชุบแข็งหรือการอบคืนตัวแล้วแต่ยังมีความแข็งแรงไม่เพียงพอก็อาจจะทำให้อายุการใช้งานน้อยลงตามไปด้วยวิธีที่จะแก้ไขปัญหานี้ได้ก็คือการอบชุบผิวโลหะ  (Surface Heat Treatment)

การอบชุบมีวัตถุประสงค์ก็เพื่อเพิ่มคุณสมบัติที่จำเป็นให้กับพื้นผิวของงานที่เป็นโลหะนั่นเอง ในกรณีที่อบชุบผิวทองแดงสามารถแบ่งออกเป็นการชุบแข็งผิวชิ้นงาน และการชุบโดยการแพร่ความร้อน สำหรับการชุบแข็งผิวชิ้นงานเป็นการชุบแข็งที่ใช้พลังงานสูง สามารถชุบแข็งด้วยการเหนี่ยวนำไฟฟ้า ชุบแข็งด้วยเปลวไฟ ชุบแข็งด้วยเลเซอร์และชุบแข็งด้วยลำแสงอิเล็กตรอนคุณสมบัติของชิ้นงานที่ได้ก็คือทนทานต่อการเสียดสีและทนต่อความล้า

สำหรับการชุบโดยการแพร่ความร้อน มีทั้งการชุบแข็งคาร์บูไรซิ่ง การชุบแข็งแบบคาร์โบไนไตรดิ่ง การชุบแข็งในไตร ไนโตรซัลไฟด์ซิ่ง อลูมิไนซิ่ง เคลือบคาร์ไบต์ ฯลฯ ธาตุที่เกิดขึ้น เช่น ถ้าเป็นคาร์บอนจะทนต่อการเสียดสีและทนต่อความล้า อลูมิเนียม (Al) จะทนต่อการกัดกร่อนมีความต้านทานการเกิดสนิม โครเมียม (Cr) ทนต่อการกัดกร่อนและทนต่อการเสียดสี เป็นต้น

ปัจจุบันมีผู้ให้บริการ รักษาผิวโลหะด้วยกระบวนการต่างๆ เช่น thaiparker ให้บริการกระบวนการเตรียมผิวและชุบเคลือบผิวโลหะ มีบริการรับชุบนิเกิ้ลแบบไม่ใช้ไฟฟ้า การเคลือบ hydrophilic ฟอสเฟต สารหล่อลื่นแบบแข็งเกล็ดสังกะสี มีกระบวนการอบชุบทางความร้อนไม่ว่าจะเป็นการอบชุบทางความร้อนด้วยแก๊ส การเคลือบผิวแข็ง การชุบผิวแข็งในอ่างเกลือและการยิงเม็ดโลหะ 

นอกจากให้บริการ surface treatment แล้วก็ยังให้บริการรับวิเคราะห์ทางเคมี รับวิเคราะห์คุณภาพน้ำและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทางเคมี ที่ช่วยรักษาคุณภาพของโลหะอีกมากมายหลาย อย่างอย่างเช่น ผลิตภัณฑ์ป้องกันสนิม เคมีหล่อลื่น เคมีฆ่าเชื้อและป้องกันพื้นผิว เคมี hydrophilic เคมีเคลือบผิวระดับนาโน เป็นต้น