เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นหรือ  Precision Air Processor  นับว่าเข้ามามีบทบาทสำคัญกับอุตสาหกรรมในประเทศไทยของเราอย่างแพร่หลาย รวมถึงอุตสาหกรรมเท่าโลก เนื่องจากอุณหภูมิและความชื้นที่ไม่เหมาะสมนั้นส่งผลทำให้ผลิตภัณฑ์หรือสินค้าไม่มีคุณภาพ นอกจากนั้นยังทำให้อุปกรณ์สิ่งของต่างๆ ได้รับความเสียหายด้วย เครื่องควบคุมอุณหภูมิและความชื้นช่วยรักษาอุณหภูมิให้เหมาะสม ทำหน้าที่ปรับอากาศและควบคุมอุณหภูมิรวมถึงความชื้นด้วย นิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรมห้องคอมพิวเตอร์ Data Center ห้อง…